diensten
 

De eerste ontmoeting is voor ons een genoegen om gedachten uit te wisselen en is uiteraard vrijblijvend. Bij een tweede afspraak worden er, aan de hand van schetsen en het eventueel bezoeken van enkele door ons aangelegde tuinen, verdere overeenkomsten gemaakt over het ereloon voor een volledige- of gedeeltelijke tuinstudie.
Een derde stap in de richting van uw nieuwe tuin is de opmaak van plannen. In deze fase werken wij, rekening houdend met de bestaande situatie, uw persoonlijke inbreng en onze creativiteit, uw gepersonaliseerde tuin volledig op papier uit. Na een grondige opmeting, hoogtemeting en terreininventarisatie, volgen de voorontwerpen. Wanneer alles besproken is gaan wij over tot het definitief ontwerpplan. Daarna volgt een kostenraming, een beplantingsplan en de nodige detailtekeningen. Uiteindelijk maken wij een vrijblijvende gedetailleerde prijsofferte voor de aanleg van uw tuin door onze zorgen.


Presentatieplannen
     
     
     
     
 
Beplantingsplannen